Úvodní strana | Jak nakupovat | Nejčastější dotazy | O nás | Spolupráce | Obchodní podmínky | Kontakt Bezplatná linka: 800 405 900

Přihlášení | prázdný košík

Zlato a daně

Po vstupu ČR do Evropské unie byl novelizován i zákon o dani z přidané hodnoty (zák. 235/2004 Sb.), který nově definoval investiční zlato a osvobodil je od DPH: best replica watches

"§ 92 Zvláštní režim pro investiční zlato„

 1. Investičním zlatem se rozumí
  1. zlato ve tvaru uzančních slitků o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin
  2. zlaté mince, které
   1. mají ryzost nejméně 900 tisícin
   2. byly vyraženy po roce 1800
   3. jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a
   4. jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %   
 2. Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky seznam zlatých mincí, které splňují podmínky podle odstavce 1 písm. b).
 3. Od daně je osvobozeno dodání investičního zlata v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu a jeho dovoz. Osvobození od daně se vztahuje i na
  1. investiční zlato s osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované zlato
  2. investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a swapy zakládající k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní nárok, nebo
  3. termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů, které zahrnují převod vlastnického práva nebo právního nároku k investičnímu zlatu
 4. Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání zlata."

Viz též i Směrnice Rady Evropské unie 98/80/ES z 12. října 1998

Všechny zlaté mince i slitky nabízené zde k prodeji splňují podmínky pro osvobození od DPH.

Seznam mincí dle § 93, odst. 2 najdete ve Věstníku ČNB 2004 - částka 11, Úřední sdělení České národní banky ze dne 19. května 2004 k ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., z Věstníku č. 11

Seznam mincí osvobozených od daně dle směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 ve znění směrnice Rady 98/80/ES ze dne 12. října 1998, platný pro rok 2006 najdete v Úředním věstníku C 300, 30/11/2005 S. 0010-0022

načítám...

© 2008 - 2020 EMS Gold Investments, s. r. o.